kostel Navštívení Panny Marie, Klášterec nad Ohří

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Hřbitovní kostel P. Marie, kdysi poutní, byl postaven v letech 1743 až 1760 J. K. Koschem z Kadaně. Je to rokoková stavba orientovaná od jihu k severu, řešená centrálně s eliptickým presbytářem a kruchtou na hlavní ose a se dvěma pravoúhlými bočními kaplemi na příčné ose. V průčelí jsou dvě na koso postavené hranolové věže z roku 1831. Jsou jednopatrové, členěné pilastry a nikami a kryté cibulemi. Na hlavním portálu je bohatá plastická výzdoba. Loď, presbytář a kruchta jsou sklenuty plackami na nakupených pilastrech, boční kaple mají klenbu valenou.Nástropní fresky jsou z roku 1789 a představují v lodi a na kruchtě zázraky P.Marie a Narození P.Marie, v presbytáři je iluzivní architektura a v celém prostoru postavy čtyř církevních Otců a evangelistů. Kostel byl renovován roku 1825 a opraven roku 1967. Poblíž tohoto kostela při hřbitovní zdi je kaple sloužící jako márnice. Byla rovněž postavena J. K. Koschem v letech 1764–65. Je to rokoková obdélná stavba s vyhloubenými hranami, půlkruhovými výklenky a nárožními lizénami. Je sklenuta plackou a lucernou. V ohradní zdi hřbitova je portál se sochami andělů a s vázami z doby kolem roku 1760.

 

Místo uskutečnění

50.3846015N, 13.1682536E

Sdílejte info